Amendă de 80.000 lei dispusă de către ITM. Anularea procesului verbal.

Într-o cauză recentă, avocat Popovici Claudiu din Oradea a obținut anularea unui proces verbal de contravenție prin care ITM a aplicat o amendă în cuantum de 80.000 lei.

Prin sentința rămasă definitivă după respingerea apelului formulat de ITM, instanța a dispus:

… anularea parţială a procesului-verbal de contravenţie seria nr. din încheiat de intimat, sub aspectul reţinerii în sarcina petentei a săvârşirii contravenţiei prevăzută şi sancţionată de art. 260 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 53/2003 şi art. 8 alin. 3 lit. b) din H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, şi ca o consecinţă a acestui fapt înlătură sancţiunile contravenţionale stabilite prin procesul verbal pentru aceste contravenţii , respectiv sancţiunea principală a amenzii în cuantum de 80.000 lei şi sancţiunea principală a avertismentului. Exonerează petenta de la plata amenzii contravenţioale în cuantum de 80.000 lei.

Amenzile aplicate de ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă) au valori extrem de ridicate iar motivele pentru care pot fi aplicate aceste amenzi sunt diverse, vizând în special desfășurarea de activitate fără forme legale.

Amendă ITM pentru persoane fizice. Anulare proces verbal ITM.

Este important de reținut că unele sancțiuni pot fi aplicate și persoanelor fizice nu doar operatorilor economici, un exemplu fiind situația primirii la muncă a unor muncitori fără a exista încheiat contract individual de muncă.

În cele ce urmează vom analiza pe scurt modalitatea de contestare a acestor amenzi și procedura care trebuie urmată.

Contestație proces verbal emis de către ITM. Procedura.

În urma unui control, ITM poate dispune aplicarea unor amenzi și a unor măsuri pe care operatorul sau persoana verificată trebuie să le ducă la îndeplinire.

Este important de reținut că în aceste situații organul de control întocmește două tipuri de acte, un proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și un proces verbal de control, procedura de contestare fiind diferită.

Contestație proces verbal de constatare și sancționare a contravențiilor emis de ITM.

În această situație se vor urmări prevederile OG 2/2001, procedura fiind cea aplicabilă plângerilor contravenționale.

Se vor indica probele pe care se bazează plângerea și temeiurile legale invocate iar plângerea va fi îndreptată către Judecătorie.

Important! Termenul legal pentru formularea plângerii contravenționale este de 15 zile de la comunicarea procesului verbal

Contestație proces verbal de control. Act administrativ.

În cazul procesului verbal de control prin care sunt dispuse măsurile necesar a fi îndeplinite de către persoana sau societatea sancționată, procedura de contestare are la bază dispozițiile Legii 554/2004.

Astfel, este necesară formularea unei plângeri prealabile înainte de formularea acțiunii în fața instanței de judecată. Lipsa introducerii plângerii prealabile la organul emitent atrage inadmisibilitatea acțiunii în fața instanței de contencios administrativ.

Important! Termenul pentru formularea plângerii prealabile este de 30 de zile de la comunicarea actului iar formularea acțiunii în fața instanței poate fi realizată în termen de 6 luni de la:

  • a) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii;
  • b) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii, fără  însă a se depăşi 1 an;
  • c) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, în cazul contractelor administrative.

Este deosebit de important ca termenele prevăzute de lege să fie respectate și în fața instanței de judecată să fie administrate probe care să poată conduce la un rezultat favorabil. Rețineți că fiecare caz este diferit și necesită o abordare specifică în funcție de faptele constatate.

Un avocat specializat în dreptul muncii din Oradea poate oferi asistență juridică atât în fața organelor de control cât și în fața instanței, șansele de reușită fiind astfel maximizate.

Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top