SRL sau PFA? Ce să alegi în 2023?

Prin OG 16/2022 au fost adoptate modificări fiscale ce vizează modalitatea de impozitare la PFA cât și la SRL. Au fost schimbate condițiile pentru microîntreprinderi cât și situațiile în care va fi aplicabil impozitul de 1% pe cifra de afaceri.

În aceste condiții, viitorii sau actualii antreprenori se află în situația de a analiza care formă de organizare este cea mai potrivită din punct de vedere fiscal.

Vom prezenta pe scurt principalele modificări fiscale aplicabile pentru PFA și SRL  iar ulterior vom analiza ce ar trebui să aibă în vedere antreprenorii.

MODIFICĂRI PENTRU PFA 2023.

1. PRAGUL LA NORMA DE VENIT

Un avantaj al PFA-ului este dat de posibilitatea de a opta, în cazul anumitor activități, pentru cota de impozitare pe baza normei de venit.

În cazul acestei forme de impozitare, ANAF stabilește anual o sumă forfetară, de exemplu 25.000 euro, iar contribuabilul va achita impozit de 10% aferent acestei  sume, indiferent de profitul efectiv obținut.

Conform noilor modificări, acest prag a fost redus de la suma de 100.000 euro la 25.000 euro. Cu alte cuvinte, PFA-urile ce vor încasa anual peste 25.000 euro vor trebui să achite impozitul în sistem real, ca diferență dintre venituri și cheltuieli.

2. CONTRIBUȚIILE. CAS ȘI CASS

S-a modificat și modalitatea de calcul a valorii contribuțiilor pentru asigurări sociale(CAS). Contribuția în procent de 25% se va aplica în funcție de valoarea veniturilor obținute de persoana impozabilă:

 • venituri între 12-24 salarii minime brute, baza de calcul va fi cel puțin valoarea a 12 salarii minime brute
 • venituri peste 24 salarii minime brute, baza de calcul va fi cel puțin valoarea a 24 salarii minime brute

Pentru a nu se crea confuzii, acest procent de 25% aferent CAS nu se aplică pentru totalitatea veniturilor ci doar asupra valorii salariilor minime brute.

De exemplu, pentru încasări totale de 100.000 lei, având în vedere un salariu minim brut de 3000 lei, CAS se va calcula astfel:

 • 3000 lei x 12 luni = 36.000 lei
 • 3000 lei x 24 luni= 72.000 lei

Întrucât veniturile depășesc valoarea a 24 de salarii minime brute, CAS se va aplica asupra valorii acestor 24 de salarii minime brute

 • CAS 25% x 72.000 lei = 18.000 lei

3.CONTRIBUȚIA PENTRU SĂNĂTATE(CASS).

Contribuția CASS în valoare de 10% se va aplica în aceeași modalitate, în funcție de nivelul veniturilor obținute.

 • venituri situate între 6 și 12 salarii minime brute, CASS se va aplica la valoarea a 6 salarii minime brute
 • venituri între 12-24 salarii minime brute, baza de calcul va valoarea a 12 salarii minime brute
 • venituri peste 24 salarii minime brute, baza de calcul va fi valoarea a 24 salarii minime brute

Exemplu: venituri de 100.000 lei și salariu minim brut de 3000 lei – CASS va fi 7200 lei (10%x 72.000 lei).

MODIFICĂRI LA MICROÎNTREPRINDERI. IMPOZITUL PE CIFRA DE AFACERI

Un SRL cu impozit de 1% sau 3% pe cifra de afaceri reprezenta o modalitate extrem de avantajoasă pentru desfășurarea unor activități economice.

Conform noilor modificări, pragul pentru microîntreprinderi a fost coborât la 500.000 euro cifră de afaceri anuală.

Impozitul în cazul microîntreprinderilor va fi de 1% pe cifra de afaceri numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • veniturile în anul fiscal precedent s-au situat sub pragul de 500.000 euro
 • există cel puțin un angajat cu normă întreagă
 • cel puțin 80% din venituri sub obținute din alte activități decât consultanță sau management
 • asociații să nu dețină mai mult de 25% din capitalul social la mai mult de trei microîntreprinderi

Dacă cel puțin una dintre aceste condiții nu este îndeplinită, se va aplica o cotă de impozitare de 16% pe profit.

Nu trebuie omis faptul că din 2023 impozitul pe dividende va fi de 8%, acest lucru trebuind luat în calcul la momentul analizei.

În cele ce urmează, vom realiza o analiză comparativă între PFA și SRL din punct de vedere al impozitării în anul 2023.

IMPOZITE PFA 2023

Pentru a putea realiza un calcul orientativ vom avea în vedere valoarea salariului minim brut din acest moment, respectiv 3000 lei.

PragVenituri leiImpozit pe venitCAS-pensie anualCASS-sănătate anual
Sub 6 salarii minimeSub 18.00010%00
Între 6-12 salarii minime18.000-36.00010%01800  lei
Între 12-24 salarii minime36.000-72.00010%9000 lei3600 lei
Peste 24 salarii minimePeste 72.00010%18.000 lei7200 lei

Cotele contribuțiilor se aplică inclusiv veniturilor din drepturi de autor, veniturilor din asocierea cu o persoană juridică(dividende), veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură, veniturilor din investiții și veniturilor din alte surse.

IMPOZITE MICROÎNTREPRINDERE VS. IMPOZIT PE PROFIT

CIFRA AFACERI ANUALIMPOZIT 1%IMPOZIT 16%
72.000 LEI720 LEI11.520 lei
100.000 LEI1000 LEI16000 LEI
200.000 LEI2000 LEI32.000 LEI

În cazul SRL, indiferent că este vorba despre microîntreprindere sau sistem de impozitare pe profit, trebuie luat în calcul impozitul de 8% aplicat dividendelor.

De asemenea, în cazul impozitului de 1% pe cifra de afaceri trebuie luate în calcul costurile ocazionate de angajat.

Un angajat cu salariul minim pe economie va genera un cost anual minim de 36.000 lei.

IMPORTANT! Dacă veniturile obținute din dividende vor depăși pragurile indicate la modalitatea de contribuții, asociatul care a încasat dividende va trebui să achite și contribuții, în funcție de pragul în care se încadrează.

CUM CALCULEZ IMPOZITUL PENTRU DIVIDENDE?

EXEMPLU: Un asociat încasează dividende de 100.000 lei, pe lângă impozitul achitat de societate(1% pe cifra de afaceri sau 16% pe profit) și cel de 8% aplicat dividendelor(800 lei), acesta va trebui să achite CASS în valoare de 7200 lei.

VENITPFASRL MICRO
 IMPOZITCASCASSIMPOZIT MICRO 1% IMPOZIT PROFIT 16%DIVIDENDECASS
100.00010.00018.0007200100016.00080007200
TOTAL35.200 LEI 16.200 LEI  31.200 LEI 

ATENȚIE ! Aceste sunt calcule orientative, strict pentru a înțelege modalitatea de calcul. Pentru a obține un profit net de 100.00 lei profitul brut va fi mai mare, impozitul fiind totodată mai ridicat. De asemenea, nu am prevăzut nicio cheltuială în cazul în care compania achită impozit pe profit.

Analizând acest exemplu, PFA-ul pare a fi varianta optimă, fiind mai simplu de administrat și având costuri mai reduse. În cazul microîntreprinderii, impozitele sunt aproximativ aceleași, dar nu trebuie pierdut din vedere costul cu angajatul sau angajații.

În cazul în care compania aplică impozit pe profit și efectuează cheltuieli deductibile, impozitul achitat va fi mai redus.

Așadar, opțiunea între PFA, SRL sau microîntreprindere trebuie analizată în primul rând din punct de vedere al activității desfășurate.

O persoană care desfășoară activitate în mod individual și care nu are cheltuieli deductibile ridicate probabil că va opta pentru un PFA. Dacă este vorba despre o afacere în domeniul serviciilor în care este nevoie și de ajutorul unor angajați, varianta microîntreprinderii poate fi una viabilă.

Trebuie înțeles că nu există un șablon sau un răspuns standard, fiind nevoie de o analiză a activității și a veniturilor preconizate pentru fiecare caz în parte.

Un avocat din Oradea specializat în drept comercial vă poate asista și sfătui în toate etapele privind desfășurarea activității companiei, apelează pentru o consultanță specializată.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

1 reply on “SRL sau PFA? Ce să alegi în 2023?”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top