Politică de Confidențialitate

Politică de Confidențialitate si de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând avocatpopovici.ro

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al Cabinetului de avocat POPOVICI CLAUDIU, cu sediul în Oradea, identificat prin CUI 38510961, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a   prelucra   datele   dumneavoastră   în    deplină    concordanță    cu    Regulamentul    (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu serviciile noastre prin intermediul site-ul nostru web.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și pentru a obține informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal aveți posibilitatea să contactați Responsabilul cu protecția datelor la adresa de e-mail office@avocatpopovici.ro

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM

Datele personale sunt colectate în mod direct prin intermediul avocatpopovici.ro, colectarea fiind realizată în diferite etape, precum:

 1. Când utilizați formularul de contact, ne transmiteți: numele, număr de telefon, adresă de e-mail;
 1. Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

TIPUL DE DATE COLECTATE, SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII

1. Pentru oferirea serviciilor prestate de avocatpopovici.ro

TIPURI DE DATE

SCOPUL COLECTĂRII

TEMEIUL LEGAL

 • nume, prenume
 • număr telefon
 • e-mail
 • Transmiterea unui formular de contact
 • Încheierea și

executarea unui

contract-art.6 lit.f) GDPR

 • Obligație legală– art.6 lit.c) GDPR
 • Consimțământ- art.6 lit.a) GDPR- în cazul marketingului direct

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de client, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării colaborării.

TIPURI DE DATE

SCOPUL COLECTĂRII

TEMEIUL LEGAL

 • e-mail
 • Optimizarea și adaptarea experienței pe avocatpopovici.ro
 • Interesul legitim-art.6 lit.f) GDPR

3. Pentru apărarea intereselor și respectarea prevederilor legale

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei ONESHERBAL.RO față de atacuri cibernetice:

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială precum și în vederea îndeplinirii unor obligații legale ce ne revin conform legislației în vigoare, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal furnizate prin intermediul formularului de contact vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 12 luni. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. Această excepție poate deveni aplicabilă în situația în care informațiile sunt necesare pentru apărarea drepturilor noastre în instanță sau în fața autorităților abilitate ori în alte cazuri care presupun protejarea intereselor noastre. În cazul acestei excepții, datele sunt stocate până la finalizarea definitivă a acțiunilor judiciare.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele , vom distruge datele dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor). Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur care să asigure imposibilitatea de reconstituire, iar, dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

TRANSMITEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE ALTE STATE

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prevăzute în politicile interne de confidențialitate și conforme standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație si le stocam pe servere securizate, asigurând in acelasi timp redundanța datelor.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Conform Regulamentului, aveți următoarele drepturi

(a) Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dvs.

(b) Dreptul de acces asupra datelor. Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din GDPR.

(c) Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete. Aveți dreptul de a obține, din partea noastră, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

(d) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”). În situațiile prevăzute la art. 17 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține ștergerea datelor cu caracter personal.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării. În cazurile prevăzute la art. 18 din GDPR, aveți dreptul de a solicita și obține restricționarea prelucrării.

f) Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”). Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre dvs. către alt operator („dreptul la portabilitate”)

g) Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. În cazurile prevăzute la art. 21 din GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucării datelor.

h) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri cu efecte juridice sau cu efecte semnificative similare asupra asupra dvs.

i) Dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dvs.

j) Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere, datele de contact fiind regăsite în cele ce urmează:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

e-mail anspdcp@dataprotection.ro

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact, respective office@avocatpopovici.ro. Solicitările bazate pe exercitarea drepturilor prevăzute la art. 15-21 din GDPR vor fi formulate, obligatoriu, în scris, în așa fel încât să se asigure verificarea respectării prevederilor din GDPR.

COOKIES

Ce este un modul cookie?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut şi ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur şi simplu„cookie”) este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet „pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driveul utilizatorului).

Scopul și utilizarea modulelor cookie.

Căutăm constant metode prin care să îmbunătățim site-ul, experiența utilizatorului precum și serviciile oferite utilizatorilor.

„Cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului şi livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

Personalizarea anumitor setări precum:

limba în care este vizualizat un site;

accesarea preferinţelor vechi prin accesarea butonului „Înainte” şi „Înapoi”.

Articolele accesate și domeniile de interes

Cookie-urile oferă deţinatorilor de site-uri feedback asupra modului cum sunt utilizate site- urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face şi mai eficiente şi mai accesibile pentru utilizatori;

Permit aplicaţiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experienţă de navigare mai valoroasă, mai utilă şi mai placută;

Îmbunătăţesc eficienţa publicităţii online

Cookie-urile pe care utilizatorul le permite a fi utilizate pot fi selectate prin intermediul unui ”cookie” bar regăsit în partea de jos a site-ului, tipurile de cookie și datele pe care acestea le colectează aceste module fiind cât se poate de transparent și accesibil utilizatorului.

Dacă preferați, aveți posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe terminalul dumneavoastră.  Fiți  însă  conștient  de  faptul    riscați    nu  puteți  utiliza  anumite  funcții. Pentru a activa acest blocaj, trebuie să modificați parametrii de confidențialitate ai browserului. Unii  operatori  terți  au  elaborat  instrumente  ale  căror  module  permit    se  dezactiveze culegerea și utilizarea datelor. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit.

De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online. Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate, sau se poate regla browserul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor.

Aceste  reglaje  se  găsesc,  de  regulă,  în  meniurile  (butoanele)  „Opţiuni”,  „Reglaje”  sau

„Preferinţe” ale browserului.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viaţă a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) şi nu mai sunt reţinute, odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, în timp ce alte cookie-uri sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri persistente’). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi şterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Cookie-urile și securitatea datelor.

Cookie-urile NU sunt viruşi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau a se replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi.

Cookie-urile pot fi, totuşi, folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume website cât şi pe alte website-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi, în mod constant, marchează cookie-urile pentru a fi şterse, în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general, browserele au integrate reglaje de confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie- urilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Ce tipuri de cookies utilizează avocatpopovici.ro?

Modulele cookie pot să fie temporare, caz în care se mențin numai pe durata sesiunii de navigare pe site sau permanente, care se mențin mai mult timp, în funcție de intervalul alocat și parametrii browserului. Există numeroase tipuri de module cookie, împărțite în cele patru categorii de mai jos.

Modulele cookie strict necesare

Modulele cookie strict necesare sunt indispensabile, funcționarea site-ului fiind imposibilă fără acestea.  Dezactivarea  modulelor  cookie  poate    ducă  la  apariția  dificultăților  grave  la utilizarea site-ului sau chiar la imposibilitatea utilizării serviciilor sale. Modulele cookie strict necesare nu stochează informații după părăsirea site-ului. Acestea permit, de exemplu, identificarea dispozitivelor pentru realizarea comunicării, numerotarea „pachetelor” de date pentru trimiterea acestora în ordinea necesară și detectarea erorilor de transmisie sau a pierderilor de date.

Modulele cookie funcționale

Modulele cookie funcționale sunt folosite exclusiv pentru a pune la dispoziția utilizatorului, la solicitarea acestuia, a unui serviciu electronic de comunicare. Dezinstalarea acestor module cookie duce la imposibilitatea punerii la dispoziție a serviciului respectiv. Aceste informații sunt stocate și după încheierea sesiunii de navigare pe site și pot să fie transmise partenerilor, cu unicul scop ca aceștia să ia măsurile necesare pentru punerea la dispoziție a serviciilor. De exemplu, poate să fie vorba despre modulele cookie care salvează preferințele utilizatorului, precum limba utilizată, cele care salvează o „sesiune a utilizatorului” sau cele necesare pentru

„coșul de cumpărături virtual”.

Modulele cookie pentru analiză și statistici de audiență

Modulele cookie pentru măsurarea audienței permit recunoașterea vizitatorilor site-ului web la următoarea vizită. Acestea stochează numai numele de utilizator (specific fiecărui modul cookie) și nu colectează date cu caracter personal ale vizitatorului. Acestea salvează paginile vizitate, durata fiecărei vizite și mesajele de eroare afișate; toate acestea ajutând la îmbunătățirea performanței site-ului nostru. Modulele cookie pentru analiză pot să fie instalate și gestionate de parteneri; cu toate acestea, noi impunem utilizarea acestora strict în scopul obținerii statisticilor analitice necesare.

Modulele cookie privind statistica sunt cele furnizate de GOOGLE.COM respectiv Google Analitycs,    informații    suplimentare    privind    acest    modul    fiind    disponibil    la    adresa https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Insistăm asupra faptului că datele colectate sunt anonime, nu pot face nicio legătură cu utilizatorul site-ului și au ca scop optimizarea funcționalității site-ului.

Modulele cookie de urmărire și cele generate de plugin-urile rețelelor sociale

Modulele cookie de urmărire permit terților să furnizeze servicii, în primul rând de publicitate și să își sporească eficiența. Aceste module cookie pot să rețină paginile și site-urile web vizitate și să colecteze date cu caracter personal, în primul rând adresa IP a dispozitivului folosit pentru navigarea pe internet. Informațiile colectate pot să fie distribuite și terților.

Acesta este cazul, de exemplu, al modulelor cookie care permit companiilor de publicitate să propună reclame personalizate adaptate centrelor dumneavoastră de interes în funcție de istoricul navigării pe site-ul avocatpopovici.ro sau care limitează repetarea acestora. Pentru aceste module cookie este nevoie să vă dați acordul. În acest caz, pe prima pagină a site-ului va apărea un banner în care vi se va cere acordul pentru instalarea acestora.

Avocatpopovici.ro folosește și ceea ce numim plugin-uri sociale care iau forma instrumentelor de partajare, asociind informații prin rețele sociale precum Facebook, Linkedin sau YouTube. În timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru web, aceste plugin-uri sociale pot să fie dezactivate implicit, adică nu transmit informații rețelelor sociale relevante fără o intervenție din partea dumneavoastră. Înainte de a folosi aceste plugin-uri, trebuie să le activați cu un clic. Aceste plugin-uri rămân activate numai până când le dezactivați din nou sau ștergeți modulele  cookie  relevante.  Veți  găsi  informații  mai  ample  despre  modul  de  dezactivare  a acestor plugin-uri sau de ștergere a modulelor cookie în secțiunile de mai sus ale acestei politici. După activare, sistemul stabilește o legătură directă cu rețeaua socială aleasă pentru partajarea conținutului relevant. Conținutul partajat prin plugin este apoi transferat direct din rețeaua socială pe browserul dumneavoastră de internet care îl integrează în site-ul web vizitat.

După ce ați activat plugin-ul, rețeaua socială relevantă poate să colecteze date, indiferent dacă folosiți  sau nu efectiv  acest  plugin.  Dacă  sunteți  conectat  la  o  rețea  socială,  este  în măsură să asocieze vizita dumneavoastră cu site-ul web prezent și contul de utilizator din rețea. Vizitarea altor site-uri web nu va fi asociată prezentei vizite și contului dumneavoastră de utilizator din rețeaua socială atât timp cât nu ați activat plugin-ul corespunzător pe aceste site-uri.

Dacă  sunteți  membru  al  unei  rețele  sociale  și  nu  doriți  ca  această  rețea    stabilească  o legătură între datele colectate în timpul vizitei și informațiile salvate în timpul înregistrării, este necesar să deconectați sesiunea de utilizator de la rețea înainte de a activa plugin-urile.

Nu putem să influențăm sau să decidem în legătură cu volumul și natura datelor colectate de rețeaua socială prin aceste plugin-uri. Pentru a înțelege volumul și natura datelor procesate și finalitatea procesării, precum și mijloacele de procesare și folosirea datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile și opțiunile de control aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a vă proteja viața privată, citiți mențiunile și informațiile juridice legate de protecția datelor cu caracter personal publicate de rețelele sociale relevante.

Site-ul nostru web tinde să folosească plugin-urile următoarelor rețele sociale:

facebook.com, generat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”). Veți găsi o listă și o descriere a plugin-urilor puse la dispoziție de Facebook la următoarea adresă:https://developers.facebook.com/docs/pluginsPentru mai multe informații privind politica Facebook referitoare la protecția datelor cu caracter personal, vizitați:http://www.facebook.com/policy.phpDe asemenea, puteți să blocați aceste plugin-uri cu add-on-urile specifice browserului dumneavoastră, precum „Facebook Blocker”.

Youtube, generat de Google Inc., cu sediul in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Pentru mai multe informații privind protecția datelor cu caracter personal, consultati:https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Google + generat de Google Inc., cu sediul in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pentru mai multe informatii privind protectia datelor cu caracter personal, consultati:https://www.google.ro/intl/ro/policies/privacy/

To Top