Obligații noi pentru persoanele care închiriază apartamente în regim hotelier. Va fi necesar acordul vecinilor.

Prin Ordinul 510/2022 al Ministrului Antreprenoriatului și Turismului s-au introdus noi obligații pentru persoanele fizice care închiriază apartamente în regim hotelier.

Pentru a putea desfășura activitatea de închiriere în regim hotelier, prin intermediul aplicațiilor AirBNB, Booking sau prin intermediul altor aplicații, proprietarii vor trebui să obțină un Certificat de clasificare.

Vom analiza în continuare ce documente sunt necesare pentru obținerea Certificatului de Clasificare și ce obligații vor avea proprietarii.

ÎNCHIRIERE ÎN REGIM HOTELIER. CERTIFICATUL DE CLASIFICARE.

În vederea închirierii apartamentelor în regim hotelier, proprietarii vor trebui să obțină de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului un Certificat de Clasificare a structurii de cazare. Nu este necesar ca proprietarii să dețină un PFA sau un SRL, Certificatul poate fi solicitat și de către persoane fizice.

Eliberarea acestui certificat se va realiza în mod gratuit, pe baza următoarelor documente:

  • cerere standardizată pentru obținerea certificatului declasificare de către operatorii economici persoane fizice,conform modelului prevăzut în anexa nr. 31la prezentele normemetodologice;
  • fișă standardizată privind încadrarea nominală a spațiilor de cazare pe categorii și tipuri, conform anexei nr. 4 laprezentele norme metodologice, după caz
  • copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante,proprietară a structurii de primire turistice;
  • acordul asociației de locatari/proprietari sau acordul proprietarilor cu care operatorul economic persoană fizică are pereți comuni, pe plan orizontal și vertical, din care să rezulte activitățile ce urmează a fi desfășurate în structura de primire turistică respectivă;
  • documentul din care să rezulte dreptul de proprietateasupra structurii de primire turistice, precum și adresa unitățiirespective.

ACORDUL VECINILOR SAU A ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI PENTRU ÎNCHIRIEREA ÎN REGIM HOTELIER.

Una dintre cele mai importante modificări este reprezentată de obligația proprietarilor de a obține acordul vecinilor sau a asociației de proprietari/locatari pentru a putea desfășura activitatea de închiriere în regim hotelier.

Conform Ordinului de ministru, va fi necesar acordul vecinilor direct afectați (cei care au perete comun cu structura de cazare). În lipsa acestui acord va fi acceptat acordul asociației de proprietari.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ VECINII SAU ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI/LOCATARI NU ÎȘI DAU ACORDUL?

În cazul unui refuz nejustificat, proprietarii vor avea posibilitatea de a obține acordul vecinilor/asociației de proprietari prin intermediul instanței de judecată.

Prin aceste modificări se încearcă reglementarea și fiscalizarea activității de închiriere în regim hotelier, odată obținut Certificatul de Clasificare proprietarii vor avea și obligația de declarare a sumelor încasate.

Un alt aspect important prevăzut în acest Ordin este acela că persoanele fizice vor putea solicita Certificat de Clasificare pentru maximum 7 unități de cazare.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top