Abuz de încredere. Achitare. Art. 238 Cod penal

Într-o cauză recentă, avocatul Popovici Claudiu din Oradea a obținut o soluție de achitare a clientului nostru, acesta fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de abuz de încredere.

Prin această hotărâre s-au respins toate acuzațiile de natură penală formulate împotriva clientului precum și daunele materiale solicitate de partea civilă.

Ce presupune infracțiunea de abuz de încredere prevăzută la art. 238 Cod Penal? Avocat Penal Oradea.

Infracțiunea de abuz de încredere este prevăzută la art. 238 Cod Penal și este definită astfel :

Însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă .

Definiția acestei infracțiuni este suficient de cuprinzătoare și ușor de înțeles, elementul esențial fiind reprezentat de titlul în baza căruia este încredințat bunul. Acest titlu poate fi reprezentat de un contract sau o înțelegere între părți.

Diferența dintre infracțiunea de furt (art.228 Cod Penal) și cea de abuz de încredere.

Cel mai important aspect care diferențiază aceste infracțiuni îl reprezintă modalitatea în care făptuitorul intră în posesia bunului.

În cazul furtului, bunul este sustras din posesia sau detenția unei persoane fără consimțământul acesteia pe când în cazul abuzului de încredere bunul este predat de bună voie pentru a fi utilizat cu un anumit scop.

Diferența dintre înșelăciune (art.244 Cod Penal) și abuz de încredere.

Înșelăciunea presupune inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obține pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust  .

Cu alte cuvinte, persoana vătămată predă bunul întrucât este indusă în eroare cu privire la scopul utilizării bunului sau de motivele invocate de făptuitor. În cazul abuzului de încredere, așa cum aminteam anterior, bunul este predat de bună voie și pentru un scop legitim.

Importanța diferențierii între furt, înșelăciune și abuz de încredere.

Între infracțiunile de furt, înșelăciune și abuz de încredere există multe asemănări, de aceea este important ca încadrarea juridică să fie realizată corect, diferența fiind făcută în principal la limitele de pedeapsă.

Limitele de pedeapsă prevăzute de Codul Penal sunt următoarele:

  • Furtul – art.228 alin.1 Cod Penal este sancționat cu închisoare de la 6 luni și 3 ani sau amendă
  • Înșelăciunea- art.244 Cod Penal este sancționată cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
  • Abuzul de încredere– art.238 Cod Penal este sancționat cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă

Având în vedere aceste diferențe este evident că administrarea atentă a probatoriului în faza de urmărire penală este esențială pentru o corectă încadrare juridică și pentru obținerea unei soluții favorabile.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

1 reply on “Abuz de încredere. Achitare. Art. 238 Cod penal”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top