Recuperare creanțe. Servicii de transport intern și internațional.

Activitatea de recuperare creanțe în domeniul serviciilor de transport intern și internațional este una des întâlnită, extrem de importantă fiind obținerea rapidă a unei hotărâri judecătorești care să permită încasarea datoriilor.

Într-o cauză recentă, administrată de avocat Popovici Claudiu din Oradea, s-a obținut o hotărâre judecătorească privind recuperarea unei creanțe în valoare de peste 80.000 EURO, reprezentând contravaloarea unor servicii de transport.

În cele ce urmează vom analiza care sunt cele mai importante aspecte în procedura de recuperare a creanțelor, în special cele ce decurg din activitatea de transport.

Transport intern și internațional. Refuz de plată. Facturi scadente.

În activitatea de transport se întâmplă deseori ca transportatorii să presteze serviciul de transport însă expeditorul(beneficiarul/ casa de expediții) să nu își îndeplinească obligația de plată. De asemenea, sunt situații în care prin transferul succesiv al comenzilor de transport, datoriile să existe între două case de expediții nu doar în relația cu transportatorii.

Sunt invocate diverse motive precum întârzieri la încărcare sau livrare, lipsa unor documente sau obiecțiuni inserate pe CMR, totul cu scopul de a evita plata serviciilor.

Beneficiarul sau casa de expediții poate fi obligată la plata acestor sume însă este important ca transportatorul să acționeze rapid întrucât de cele mai multe ori timpul curge în favoarea expeditorului.

Același principiu se aplică și în sens invers, în situația în care transportatorul nu și-a respectat obligațiile și expeditorul se vede nevoit să își recupereze eventualele prejudicii.

Termenul de prescripție conform convenției CMR.

Împlinirea termenului de prescripție anulează posibilitatea ca sumele datorate să fie recuperate, prescripția operând ca o sancțiune pentru lipsa de acțiune a celui ce ar avea dreptul să încaseze restanțele.

În transporturile reglementate de Convenția CMR, termenul de prescripție este prevăzut ca fiind:

  • termenul general de 1 an care se aplică acțiunilor transportatorului împotriva expeditorului (casă de expediții/beneficiar) cât și acțiunilor expeditorului împotriva transportatorului
  • termenul special de 3 ani care se aplică situațiilor în care se impută transportatorului o culpă în prestarea serviciilor de transport, fie că vorbim de pierderea mărfii, întârzieri sau avarii cauzate mărfurilor.

Termenul de prescripție curge diferit în funcție de situație, de exemplu, termenul general curge după trecerea a 3 luni de la momentul încheierii contractului de transport.

În cazul pierderii parțiale, a întârzierilor sau a avariilor cauzate mărfurilor, termenul curge din ziua în care marfa a fost eliberată de transportator.

Așadar, este important să se acționeze rapid împotriva debitorului pentru recuperarea sumelor restante.

Proceduri rapide de recuperare creanțe. Obținerea unui titlu executoriu.

În funcție de fiecare situație, există posibilitatea utilizării unor proceduri rapide de recuperare a creanțelor în instanță, rezultatul fiind astfel o hotărâre judecătorească executorie care poate fi pusă în executare de îndată.

Alegerea procedurii de urmat se realizează după analiza fiecărui caz, în funcție de tipul de transport și de problemele existente. Analiza documentelor și a particularităților fiecărui caz este esențială pentru maximizarea șanselor de reușită.

Fie că privim din perspectiva transportatorului sau expeditorului, demararea rapidă a procedurilor judiciare este esențială iar pregătirea temeinică a documentelor și a strategiei este obligatorie.

Un avocat specializat în recuperări creanțe din Oradea vă poate sprijini pentru obținerea unei hotărâri judecătorești prin care să aveți posibilitatea de a vă recupera facturile scadente.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top