LEASING OPERAȚIONAL SAU LEASING FINANCIAR? DIFERENȚE.

Între leasing operațional și leasing financiar există diferențe care trebuie luate în calcul atunci când doriți să încheiați un asemenea contract pentru achiziția unui autoturism.

În cele ce urmează vom analiza pe scurt cele mai importante cinci diferențe între cele două modalități de finanțare. În funcție de scopul urmărit prin achiziția autoturismului, de bugetul alocat și de obiectivele companiei, veți putea analiza care tip de leasing este mai potrivit pentru dumneavoastră.

1. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU BUNUL LA FINALIZAREA CONTRACTULUI DE LEASING?

Principala diferență între leasingul operațional și cel financiar este reprezentată de opțiunea pe care o aveți la finalizarea contractului de leasing.

În cazul contractului de leasing financiar, dumneavoastră în calitate de utilizator aveți posibilitatea de a dobândi proprietatea bunului achiziționat în leasing. Acest lucru presupune că la plata ultimei rate și a valorii reziduale, care este de regulă 1% din valoarea bunului, veți deveni proprietarul bunului.

În cazul leasingului operațional, utilizatorul nu are opțiunea de a deveni proprietarul bunului, bunul fiind practic închiriat iar la finalizarea contractului bunul va reveni societății de leasing.

Companiile de mari dimensiuni vor opta de regulă pentru leasingul operațional. Pentru companiile de dimensiuni reduse este de preferat leasingul financiar pentru a putea beneficia de acel bun și după finalizarea contractului.

2. AVANSUL. DACĂ ȘI CE PROCENT TREBUIE SĂ ACHITAȚI CU TITLU DE AVANS?

Plata unui avans este obligatorie în cazul leasingului financiar și de regulă avansul este cuprins între 15-30% din valoarea bunului achiziționat.

Leasingul operațional nu impune o condiție privind plata unui avans, utilizatorul va achita prima rată și va putea beneficia de folosința autoturismului.

3. PLATA ASIGURĂRILOR ȘI ÎNTREȚINERII AUTOTURISMULUI.

Utilizatorul unui autoturism achiziționat prin leasing financiar va suporta costul asigurării RCA și CASCO precum și costurile aferente întreținerii autoturismului. Aceste asigurări vor fi încheiate prin intermediul societății de leasing, utilizatorul având posibilitatea de a opta între societățile de asigurare agreate de societatea de leasing.

În schimb, costul cu asigurările și întreținerea autoturismului sunt cuprinse în valoarea ratei lunare în cazul leasingului operațional. Această situație poate reprezenta o bună optimizare de costuri la nivelul companiei, bugetul și cheltuielile fiind clar stabilite de la început.

4. FOLOSINȚA AUTOTURISMULUI. LIMITA DE KILOMETRI.

Leasingul financiar nu prevede limitări în ceea ce privește folosința bunului și a numărului de kilometri parcurși. În cazul leasingului operațional se va specifica un număr limită de kilometri parcurși iar depășirea acestei limite va atrage costuri suplimentare.

5. CINE SUPORTĂ RISCUL ÎN CAZUL DISTRUGERII TOTALE A BUNULUI?

Acest subiect este unul extrem de complex însă vom analiza cele mai importante aspecte privitoare la riscul distrugerii totale a bunului.

Trebuie precizat faptul că în cazul leasingului financiar polița CASCO este cesionată în favoarea societății de leasing. Acest lucru înseamnă că în cazul unei daune totale, societatea de asigurări va achita despăgubirea către societatea de leasing, aceasta va reține valoarea ratelor rămase și va vira utilizatorului diferența de bani.

În situația distrugerii totale a unui bun achiziționat prin leasing operațional, societatea de leasing va înlocui bunul și utilizatorul nu va încasa nicio sumă de la asigurător.

În concluzie, ambele modalități de finanțare ofertă avantaje și dezavantaje, acestea urmând a fi analizate în funcție de obiectivele pe care le urmăriți. Alegerea leasingului financiar va oferi avantajul proprietății autoturismului la finalul contractului însă poate genera costuri suplimentare pe parcursul derulării contractului.

Leasingul operațional are avantajul unor costuri fixe, ușor de previzionat, însă oferă doar o închiriere a bunului fără posibilitatea dobândirii acestuia.

Un avocat specializat în drept comercial din Oradea poate analiza aspectele importante dintr-un contract și preveni unele situații neplăcute. Este important ca analiza contractului să fie realizată înainte semnării acestuia, pentru a putea negocia clauzele contractuale.

Informațiile regăsite în acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrag răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top