Decontare cheltuieli cu educația. Prag 1500 lei.

Părinții care au copii înscriși la unități de învățământ timpuriu pot beneficia de decontarea cheltuielilor efectuate cu educația, pragul maxim fiind de 1500 lei pentru fiecare copil.

Acest beneficiu este aplicabil începând cu data de 01 ianuarie 2021 și în cele ce urmează vom analiza care este procedura de obținere a acestor sume și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi realizată decontarea.

CUM ESTE DEFINITĂ EDUCAȚIA TIMPURIE?

Educația timpurie face parte din învăţământul preuniversitar şi cuprinde, conform Legii Educației Naționale:

 • nivelul antepreșcolar (0—3 ani)
 • învățământul preșcolar (3—6 ani). 

Conform art.27 (1) din Legea nr.1/2011, educaţia antepreşcolară se organizează în

 • creşe
 • grădiniţe şi,
 • centre de zi.

Învățământul preșcolar este organizat în cadrul grădinițelor.

CE CONDIȚII TREBUIE ÎNDEPLINITE PENTRU DECONTAREA SUMEI?

În primul rând, părinții trebuie să aibă calitatea de angajat iar în ceea ce privește companiile, vom întâlni două situații în funcție de tipul de impozit aplicat.

Societatea este plătitoare de impozit pe profit

În această situație, cheltuielile decontate de angajatori sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit însă vor fi scăzute din calculul impozitului pe profit datorat de societate, în limita a 1500 lei pentru fiecare copil.

Practic, societatea va avansa aceste sume către angajat urmând ca ulterior contravaloarea sumelor acordate să fie deduse din valoarea totală a impozitului pe profit datorat către stat.

Dacă impozitul pe profit nu este suficient pentru a acoperi aceste sume, diferența va fi dedusă din impozitul pe salarii reţinut de societate pentru angajaţi, din taxa pe valoare adăugată sau din accizele datorate.

Societatea este microîntreprindere.

Dacă societatea este supusă regimului de impozitare aplicabil microîntreprinderilor, sumele acordate angajaților vor fi considerate cheltuieli și nu vor fi supuse impozitării și plății contribuțiilor sociale(CAS, CASS, CAM).

Este important de precizat că decontarea acestor cheltuieli este opțională și nu obligatorie pentru companii.

Unitatea de învățământ este acreditată conform HG nr.1252/2012.

Unitățile de învățământ pot fi publice sau private și trebuie să fie autorizate de către Inspectoratele Școlare.

Este recomandat ca părinții să solicite unității de învățământ o dovadă care să ateste autorizarea, pentru a evita eventuale refuzuri de plată.

CARE ESTE PROCEDURA PENTRU DECONTARE?

În acest moment nu există reglementată o procedură pe care părinții și angajatorii trebuie să o urmeze astfel că fiecare angajator are posibilitatea de a stabili o procedură proprie.

Din redactatea textelor de lege putem distinge un set de documente minime pe care părinții trebuie să le depună la angajator pentru a putea beneficia de decontarea cheltuielilor cu educația timpurie, acestea fiind:

 • cerere scrisă din partea părintelui
 • copia certificatului de naștere al copilului
 • contractul sau dovada înscrierii copilului la unitatea de învățământ
 • documente( chitanță, extras de cont) din care să reiasă sumele achitate către unitatea de învățământ
 • o declarație pe proprie răspundere prin care părintele să declare că aceste sume nu au fost solicitate și de către celălalt părinte
 • dovada privind autorizarea unității de învățământ

În concluzie, reținem că această facilitate acordată angajaților este una opțională și suma maximă ce poate fi decontată este de 1500 lei pentru fiecare copil.

Părinții vor suporta inițial costurile cu educația și aceste costuri vor putea fi ulterior decontate de către angajator iar companiile își vor deconta la rândul lor sumele achitate.

Prezentul articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top