ACHITARE PENTRU INFRACȚIUNEA DE EVAZIUNE FISCALĂ. LEGEA 241/2005.

Într-o cauză recentă, administrată de avocat Popovici Claudiu din Oradea, s-a obținut achitarea clientului nostru pentru infracțiunea de evaziune fiscală.

Concret, în sarcina clientului s-a reținut săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în forma regăsită la art. 9 alin. 1 lit.c) din Legea 241/2005.

CE PREVEDE ART. 9 ALIN.1 DIN LEGEA 241/2005. CÂND ARE LOC EVAZIUNEA FISCALĂ?

Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 8 ani şi interzicerea unor drepturi sau cu amendă următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a)ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b)omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c)evidenţierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;

d)alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

e)executarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

f)sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

g)substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală.

CONTROL ANAF. SESIZAREA ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ.

De cele mai multe ori, sesizarea organelor de cercetare penală privind infracțiunea de evaziune fiscală pornește la sesizarea organelor fiscale.

În urma unui control, ANAF emite decizie de impunere și sesizează organele penale. Este important ca apărarea să înceapă încă din faza controlului fiscal.

Această formulare a textului legal cuprins în art.9 alin. lit. c) din Legea 241/2005 a dat posibilitatea organelor fiscale, și ulterior celor de cercetare penală, să urmărească penal societăți comerciale care desfășurau activitate în mod legal și pe administratorii acestora.

CINE POATE FI ACUZAT DE EVAZIUNE FISCALĂ?

De regulă, această infracțiune se reține în sarcina unor societăți care desfășoară activități de servicii, fie că vorbim de construcții sau consultanță. Organele penale rețineau că operațiunile respective nu au fost realizate în realitate, fiind emise facturi fiscale numai pentru eludarea TVA.

Argumentele organelor fiscale și penale făceau trimitere către lipsa unor documente care să ateste executarea lucrărilor sau chiar imposibilitatea de executare a acestora datorită numărului redus de angajați.

Aceasta a fost situația și în cazul prezentat, fiind necesară o abordare fiscal-penală a cauzei, pregătirea anterioară din domeniul economic a avocatului reprezentând un plus în instrumentarea acestui dosar.

În cele din urmă, Curtea de Apel Oradea a dispus achitarea inculpatului pentru infracțiunea de evaziune fiscală. Această soluție a reprezentat și anularea obligațiilor fiscale imputate societății administrate de inculpat.

Soluția de achitare a fost posibilă datorită probelor administrate în dosarul penal, a expertizelor contabile și a deciziilor CJUE în materie de TVA, despre care am discutat și în acest articol.

Ne bucură această soluție, dovadă că atunci când există probe care dovedesc nevinovăția inculpatului, instanțele nu ezită să dispună achitarea acestuia.

Un avocat din Oradea specializat în drept penal poate oferi asistență și reprezentare în fața organelor de cercetare penală și a instanțelor de judecată.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top