Noutăți 2023. Obligația de înregistrare la ANAF a contractelor de închiriere.

În data de 17 Decembrie 2022 s-a publicat Ordinul ANAF privind procedura de înregistrare a contractelor de închiriere, aceste obligații fiind valabile începând cu 01 ianuarie 2023.

Prin OPANAF 2031/2022 se reglementează obligația proprietarilor, persoane fizice, care obțin venituri din închirierea imobilelor, de a înregistra la ANAF contractele de închiriere.

CINE ARE OBLIGAȚIA DE A ÎNREGISTRA LA ANAF CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE?

Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia.

Dacă bunul este deținut în comun de către mai mulți coproprietari, fiecare coproprietar are obligația de a înregistra contractul.

Această măsură este una nejustificată și care va genera o birocrație suplimentară. Atât timp cât este înregistrat contractul aferent unui imobil, nu se justifică înregistrarea contractului de către toți proprietarii.

UNDE SE ÎNREGISTREAZĂ CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE?

Contractele se înregistrează la unitatea ANAF :

  • a) în a cărui rază teritorială persoana fizică rezidentă are domiciliul fiscal, potrivit legii;
  • b) în a cărui rază teritorială se află bunul imobil care face obiectul contractului de închiriere/organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului, după caz, pentru persoanele fizice nerezidente;
  • c) în raza căruia se face constatarea închirierii bunului mobil, conform dispozițiilor legale fiscale, în cazul persoanelor fizice nerezidente.

CARE ESTE PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE LA ANAF?

Pentru înregistrarea contractului de închiriere, contribuabilul depune „Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune“, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere, însoțită de o copie a contractului de închiriere.

Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere, având număr și dată, se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul“ și semnătura acestuia.

Cererea se completează în două exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil.

Cererea, însoțită de copia contractului de închiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU CONTRACTELE DE ÎNCHIRIERE AFLATE ÎN VIGOARE?

Contractele de închiriere aflate în vigoare la 1 ianuarie 2023 vor trebui înregistrate în termen de 90 de zile, calculate de la 1 ianuarie 2023 sau de la intervenția unor modificări.

În condițiile în care există obligația persoanelor care obțin venituri din închirierea imobilelor de a declara aceste venituri prin intermediul declarației unice, obligația de depunere a contractelor de închiriere apare ca fiind o obligație excesivă.

Cu toate acestea, persoanele fizice care obțin venituri din închirierea imobilelor au obligația de a respecta aceste prevederi și să depună la ANAF contractele de închiriere.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top