Vătămare corporală din culpă-art. 196 Cod Penal. Despăgubiri accident rutier.

Infracțiunea de vătămare corporală din culpă, faptă prevăzută și sancționată de art. 196 Cod Penal, este cel mai des întâlnită în cazul accidentelor rutiere.

Vom face o scurtă prezentare a acestei infracțiuni, care sunt modalitățile în care aceasta poate fi săvârșită și ce pedepse sunt prevăzute de lege.

Având în vedere incidența acestei infracțiuni în cazul accidentelor rutiere, vom aborda și subiectul despăgubirilor ce pot fi acordate în aceste situații.

CE PRESUPUNE INFRACȚIUNEA DE VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ? ART.196 COD PENAL

Textul de lege prevede două modalități de comitere a acestei infracțiuni, în ambele situații fapta fiind săvârșită din culpă. Culpa se apreciază în funcție de fiecare situație în parte, această latură subiectivă fiind esențială pentru reținerea acestei infracțiuni, în caz contrar pedepsele fiind mult mai aspre.

Un aspect important de reținut este acela că această infracțiune va fi urmărită numai pe baza plângerii formulate de persoana vătămată.

Vom analiza, pe rând, cele două modalități de comitere a acestei fapte, corelând totodată prevederile art.196 Cod Penal.

ART.196 ALIN. 1 COD PENAL. VĂTĂMARE CORPORALĂ – CEL MULT 90 DE ZILE DE ÎNGRIJIRI MEDICALE.

Conținutul dispoziției legale prevede că ”Fapta prevăzută în art. 193 alin. (2) săvârşită din culpă de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice ori a unei substanţe psihoactive sau în desfăşurarea unei activităţi ce constituie prin ea însăşi infracţiune se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Concret, art. 196 alin, Cod Penal va fi aplicabil atunci când

  • fapta săvârșită a avut ca rezultat leziuni traumatice pentru vindecarea cărora au fost necesare cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale
  • făptuitorul se afla sub influența băuturilor alcoolice ori a unei substanțe psihoactive sau
  • în desfășurarea unei activități ce constituie prin ea însăși infracțiune, situație în care se vor aplica regulile de la concursul de infracțiuni

Numărul de zile de îngrijiri medicale poate fi stabilit prin certificat sau expertiză medico-legală. Este important de precizat că este suficient să fie făcută dovada prezentei alcoolului sau a substanțelor psihoactive în organism, nefiind necesar să fie depășită o anumită limită.

Probațiunea administrată în dosarul penal este esențială, întrucât modalitatea de formulare a unor obiective în cadrul expertizei ar putea să facă diferența între condamnare și achitare.

Probele administrate în dosarul penal sunt importante și pentru persoana vătămată, deoarece despăgubirile ce urmează a fi acordate sunt în strânsă legătură cu numărul de îngrijiri medicale stabilit prin actele medicale.

Pedeapsa aplicabilă pentru această infracțiune va fi stabilită în funcție de circumstanțele săvârșirii faptei și bineînțeles a probelor administrate în dosar.

ART.196 ALIN.2 COD PENAL. VĂTĂMARE CORPORALĂ DIN CULPĂ- VARIANTA AGRAVANTĂ

Art.196 alin.2 Cod Penal sancționează cu pedeapsa de la 6 luni la 2 ani sau amendă, fapta săvârșită din culpă care a produs următoarele consecințe:

  • o infirmitate;
  • leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
  • un prejudiciu estetic grav şi permanent;
  • avortul;
  • punerea în primejdie a vieţii persoanei

După cum se poate observa, în acest caz consecințele sunt mai grave , pedepsele fiind și ele majorate față de situația analizată anterior.

Suplimentar cazului privind numărul zilelor de îngrijiri medicale, este prevăzut și cazul în care persoana vătămată suferă un prejudiciu estetic grav și permanent, de exemplu o deformare a nasului sau a degetelor sau chiar pierderea unui membru. Noțiunea de prejudiciu estetic grav și permanent este largă și existența acesteia va fi stabilită printr-o expertiză medico-legală.

Prin punerea în primejdie a vieții înțelegem, de exemplu, situația pierderii unui organ, a intensității sau a localizării leziunilor.

Este evident că în aceste situații concluziile medicale sunt esențiale, solicitarea administrării unor astfel de probe în cadrul dosarului fiind absolut necesare. Acest tip de dosare au uneori o complexitate ridicată, fiind necesară stabilirea unei strategii eficiente pentru obținerea rezultatelor urmărite.

PEDEAPSA MAJORATĂ ATUNCI CÂND SUNT NERESPECTATE ȘI ALTE DISPOZIȚII LEGALE.

Pedeapsa este majorată atunci când fapta a fost săvârşită ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activităţi.

Limitele de pedeapsă vor fi cuprinse între 6 luni și 3 ani închisoare sau amendă, la aplicarea pedepsei fiind ținut cont și de circumstanțele săvârșirii faptei.

Prin nerespectarea unor dispoziții legale se poate reține, de exemplu, situația în care o persoană suferă aceste consecințe datorită faptului că nu s-a asigurat corect perimetrul unui șantier sau a fost accidentată de către un șofer care a încălcat o regulă de circulație.

Dacă nerespectarea acestor prevederi constituie ele însele o infracțiune, de pildă, conducătorul auto se afla sub influența băuturilor alcoolice, vor deveni aplicabile prevederile concursului de infracțiuni, fiind reținute două infracțiuni în sarcina făptuitorului.

VĂTĂMAREA CORPORALĂ A DOUĂ SAU MAI MULTE PERSOANE. ART.196 ALIN.3 COD PENAL

Atunci când urmăririle prevăzute la art.196 alin.1 și alin.2 Cod Penal, ambele prezentate anterior, s-au produs față de două sau mai multe persoane, limitele de pedeapsă se vor majora cu o treime.

DESPĂGUBIRI ACCIDENT RUTIER. CUM SE POT OBȚINE DESPĂGUBIRI RCA? AVOCAT ORADEA DESPĂGUBIRI ACCIDENTE.

Întrucât infracțiunea de vătămare corporală din culpă este întâlnită în cazul accidentelor rutiere, victimele sunt îndreptățite la daune morale și materiale care să acopere prejudiciile suferite.

Daunele vor fi achitate de asigurătorul RCA al persoanei vinovate, fie prin negociere directă fie în cadrul procesului penal.

ACCIDENT CU UN AUTOTURISM FĂRĂ RCA. CINE ACHITĂ DESPĂGUBIRILE?

În cazul în care nu există o poliță de asigurare valabilă, despăgubirile vor fi achitate de către Fondul de protecție a victimelor străzii, o instituție ce are rolul de a proteja victimele accidentelor rutiere.

Este important de precizat că Fondul de Protecție a victimelor străzii nu reprezintă interesele persoanelor implicate în accidente rutiere în vederea obținerii de despăgubiri.

DOCUMENTE NECESARE OBȚINERE DESPĂGUBIRI RCA. Avocat Oradea despăgubiri accidente.

Procedura de obținere a despăgubirilor RCA necesită deschiderea unui dosar de daună la asigurătorul RCA. Documentele necesare diferă de la caz la caz, în funcție de circumstanțele în care s-a produs accidentul, dacă despăgubirile se solicită în relația directă cu asiguratorul sau în fața instanței,

Totuși, în fiecare situație va fi nevoie de polița RCA a vinovatului, datele acestuia și documente care să ateste prejudiciile suferite.

În această procedură pot fi prezentate documente medicale, înscrisuri care să ateste cheltuieli generate de respectivul accident precum și orice alte înscrisuri care pot fi relevante.

Un avocat din Oradea specializat în despăgubiri accidente vă poate asista în fața organelor de cercetare penală și în fața instanțelor de judecată, având astfel partea de servicii profesioniste care pot crește șansele unei soluții favorabile.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top