Achiziție sau vânzare SRL. Aspecte juridice și economice.

Achiziționarea sau vânzarea unui SRL se realizează printr-o procedură de cesiune de părți sociale, motivele vânzării unei societăți fiind variate, fie necesitatea încasării unor sume de bani de către asociați, schimbarea domeniului de activitate, etc.

Achiziționarea unui SRL cu istoric poate oferi avantaje competitive însă trebuie avute în vedere aspectele juridice și economice ce vin odată cu această operațiune.

În acest articol vom analiza importanța realizării unei supravegheri juridice și contabile a procesului de achiziție sau vânzare și de ce o cesiune de părți sociale nu ar trebui să fie realizată, în principiu, pe baza unui model standard.

CESIUNE SRL FĂRĂ ACTIVITATE. TRANSMITERE PĂRȚI SOCIALE.

În cazul în care vorbim despre cesiunea unui SRL care nu a desfășurat activitate, lucrurile sunt mult simplificate, nefiind necesară o analiză amănunțită a situației contabile și juridice.

Dacă SRL nu a desfășurat deloc activitate, transmiterea părților sociale se va realiza prin întocmirea unei hotărâri AGA(Adunarea Generală a Asociaților) și depunerea documentației aferente la Registrul Comerțului.

HOTĂRÂRE AGA. CESIUNE PĂRȚI SOCIALE SRL.

Hotărârea AGA va trebui să cuprindă informații privind vechii și noii asociați, administratorii societății, valoarea la care s-au tranzacționat părțile sociale și alte modificări operate în actul constitutiv al societății.

De regulă, este recomandată întocmirea unui contract de cesiune de părți sociale, acesta urmând a cuprinde prevederi extinse cu privire la transferul părților sociale, răspunderea părților și alte informații mai detaliate.

Întocmirea contractului de cesiune oferă anumite avantaje. În principal, se asigură posibilitatea de a stipula clauze care nu sunt cuprinse în hotărârea AGA din rațiuni de costuri, operațiunea de cesiune fiind taxabilă de Registrul Comerțului în funcție de numărul de caractere existente în hotărârea AGA.

Un contract de cesiune de părți sociale permite introducerea unor clauze specifice privind răspunderea părților, modalitatea de plată, termene de plată și alte aspecte importante pentru părțile contractante.

CUMPĂRARE SRL CU ACTIVITATE. ACHIZIȚIE SOCIETATE CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE.

Dacă în cazul unui SRL fără activitate procedura de achiziție este relativ simplă, în cazul unui SRL care desfășoară activitate și are un istoric, atenția trebuie să fie una sporită.

ANALIZA ECONOMICĂ, CONTABILĂ ȘI JURIDICĂ A SOCIETĂȚII.

Astfel, înainte de achiziție este important să se realizeze o analiză economică, contabilă și juridică a societății ce urmează a fi transferată.

Se vor analiza datele contabile, situația financiară și fiscală a societății, situația bunurilor deținute de societate și aspectele de ordin juridic precum procesele aflate în curs, creanțe nerecuperate și eventualele riscuri juridice ce pot afecta societatea pe viitor.

Atunci când asistăm un client în procedura de achiziție sau vânzare a unei societăți ne asigurăm că toate aceste date sunt corect analizate și cuprinse într-un raport predat clientului, împreună cu recomandările noastre.

În funcție de dimensiunea societății poate fi necesară întocmirea unui raport de audit, a unor expertize de stabilire a valorii unor bunuri sau alte asemenea proceduri.

Din aceste motive este esențial ca procedura de achiziție sau vânzare să fie analizată în prealabil, pentru a putea adapta procedurile în funcție de domeniul de activitate și dimensiunea afacerii.

PROCEDURA DE TRANSMITERE A PĂRȚILOR SOCIALE SRL CU ACTIVITATE. CONTRACTUL DE CESIUNE.

Din perspectiva noastră, în cazul transferului unei societăți cu activitate, întocmirea unui contract de cesiune este obligatorie.

Contractul de cesiune trebuie să cuprindă informații privind situația financiară a societății, răspunderea părților pentru eventualele prejudicii suferite de societate, înainte și ulterior cesiunii, transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală, a contractelor aflate în curs și alte aspecte ce vor fi analizate în funcție de situație.

Nu recomandăm încheierea unui contract de cesiune standard întrucât acest lucru va face dificilă soluționarea unor posibile probleme ce pot apărea după preluarea societății.

Ulterior întocmirii contractului se va redacta hotărârea AGA și restul documentelor solicitate de Registrul Comerțului pentru înregistrarea procedurii de transfer.

CONTRIBUȚIA AVOCATULUI ÎN PROCEDURA DE ACHIZIȚIE SAU VÂNZARE A UNEI SOCIETĂȚI.

Achiziția sau vânzarea unei societăți trebuie privită mai amplu decât simpla procedură de înregistrare la Registrul Comerțului deoarece efectele unei cesiuni sunt extinse, fiind necesar ca părțile implicate să poată limita efectele oricăror riscuri ce se pot ivi.

Consultanța oferită de avocat în cadrul acestei proceduri poate asigura o tranzacție de succes pentru ambele părți, începând cu analiza preliminară a tranzacției, evaluarea stării financiare a societății, întocmirea documentelor de transfer și limitare a răspunderii și alte activități de due diligence.

Este important de reținut că fiecare domeniu de activitate are anumite particularități, acestea fiind necesar a fi avute în vedere în procedura de achiziție sau vânzare, toate procedurile urmând a fi adaptate în funcție de specificul activității.

Spre exemplu, ne imaginăm situația în care drepturile asupra mărcii produselor sau serviciilor prestate de societate sunt deținute de către un asociat, în nume propriu. Dacă nu se verifică acest lucru și transferul acestor drepturi nu se realizează, societatea achiziționată nu va putea utiliza marca, activitatea fiind periclitată.

AVANTAJELE ACHIZIȚIEI UNUI SRL CU ACTIVITATE.

Preluarea unei societăți cu un istoric și vechime într-un anumit domeniu poate asigura accesul la fonduri nerambursabile precum și posibilități de dezvoltare a respectivei afaceri. Totodată, se asigură accesul la clienții existenți ai afacerii, existând un cash-flow și posibilitatea de a realiza predicții financiare.

Există numeroase situații în care un anumit business ajunge într-un punct în care este nevoie de un impuls de capital sau expertiză pe care actualii asociați nu îl dețin, fiind oportună transmiterea societății către alte persoane sau fonduri de investiții.

Experiența deținută de avocat Popovici Claudiu din Oradea, specializat în drept comercial și în acest tip de tranzacții, asigură o consultanță specializată și limitarea riscurilor aferente unei proceduri de transfer.

Acest articol nu reprezintă consultanță juridică și nu atrage răspunderea autorului.

Solicită o analiză juridică a cazului tău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

To Top