avocat oradea drept comercial

Dreptul Muncii reglementează relațiile dintre angajator și angajat, reprezentând o componentă importantă în cadrul unei companii. Neplata salariilor sau nerespectarea de către angajat a obligațiilor contractuale poate fi soluționată aplicând dispozițiile dreptului muncii.


gray concrete pillar

Indiferent că sunteți angajat sau angajator, avocat Popovici Claudiu cu sediul în Oradea asigură consultanță și asistență în ceea ce privește:

  • Încheierea/modificarea/încetarea contractelor individuale de muncă sau a contractelor colective de muncă procedurile de desfacere a contractelor individuale de muncă
  • Acțiuni în instanță privind contestarea deciziilor de încetare a contractului individual de muncă
  • Acțiuni în instanță pentru obținerea drepturilor salariale, contestarea sancțiunilor disciplinare, încadrarea în grupe speciale de muncă
  • Asistență și reprezentare în instanță privind concedierea angajaților
  • Asistență și reprezentare în litigiile privind sancțiunile dispuse de către ITM
  • Consultanță în redactarea și întocmirea contractului de muncă și fișei postului

To Top